“Son Sesler Duyulmadan” / “Before the Last Voices are Heard”


“Uzaklarda Bir Yerde Sibirya’da” / “Somewhere far away in Siberia”
Kaynak: Timur Davletov / Source: Timur Davletov


“Yagnob Vadisi Yolunda” / “On the roads of Yagnob Valley”
Yer: Duşanbe-Pencakent Yolu / Location: Road of Dushanbe-Penjakent
Tarih: Haziran 2011 / Date: June 2011
Kamera: Süer Eker / Camera: Suer Eker


“Tun-Ayran Hakas Halk Bayramı” / “Tun-Ayran Khakass Folk Festival” / “ТУН АЙРАН”
Kaynak: Timur Davletov / Source: Timur Davletov


“Argımak” Grubu / “Argımak” Band
Solisti: Rinat Ramazanov / Singer: Rinat Ramazanov
Yönetmen ve kameraman: Riyaz İshakov / Director and Cameraman: Riyaz İshakov
Kurgu: Ayfar Daminov / Fiction: Ayfar Daminov
Kaynak: Ahad Salihov / Source: Ahad Salihov
“Zayatülek ve Hıuhılıu” Başkurt Destanından uyarlanmıştır / Adopted from the Bashkir Legend of “Zayatulek and Hiuhiliu.